ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดงาน “Thailand Best Blog Awards by CP ALL” งานรางวัลคุณภาพ เพื่อบล็อกมืออาชีพ ชิงรางวัล รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท เพื่อเชิดชูผลงานคุณภาพและสร้างกำลังใจ ให้แก่วงการบล็อกเกอร์ไทย พร้อมผลักดันให้ผลิตผลงานสร้างสรรค์และ เป็นประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ต่อไป

บล็อกเกอร์ที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดทำบล็อก เพจ แชนเนล สามารถเสนอชื่อบล็อกของคุณเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมล่าสุดที่ต่อยอดจากโครงการ “Blogger’s Bootcamp by CP ALL” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์กิจกรรมที่รวมพลคนสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ครั้งสำคัญในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบล็อกเกอร์ไทยที่มีคุณภาพ โดยมีหมวดรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล ดังนี้

หมายเหตุ : บล็อก ในที่นี้หมายถึงการสร้างคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ทุกรูป แบบอาทิบทความ วีดีโอ พ็อดแคสต์ รูปภาพ อินโฟกราฟิก ที่มีอยู่ในทุก ๆ แพลตฟอร์ม อาทิ เว็ปไซต์, Social Media อันมีความหมายถึงผู้ผลิตเนื้อหา โดยรวม

Blog of the Year
บล็อกแห่งปี
รางวัลที่มอบให้ Blog ที่มีผลงานดีที่สุดทั้งในด้านเนือหารูปแบบการนําเสนอการสร้างความผูกพันกับผู้ชม และการใช้งานแพลตฟอร์มได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
Best New Blog
บล็อกหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
รางวัลที่มอบให้ Blog หน้าใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดทั้งในด้านเนื้อหารูปแบบการนําเสนอผลตอบรับ จากผู้อ่าน/ผู้ชมโดยต้องเป็นบล็อกที่เปิดขึ้นมาไม่เกิน 1ปีนับจากวันประกาศรับสมัคร
Best Knowledge Blog
บล็อกให้ความรู้ยอดเยี่ยม
รางวัลที่มอบให้ Blog เนื้อหาเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมีความถูกต้องของข้อมูล และมีวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจทําให้ผู้อ่าน/ผู้ชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในชีวิตประจําวันได้
Best Creative Blog
บล็อกสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
รางวัลที่มอบให้ Blog ที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ ทั้งในด้านเนื้อหารูปแบบการนําเสนอกระตุ้นให้ ผู้อ่าน/ผู้ชม เกิดแรงบันดาลใจและความคิดใหม่
Best Food Blog
บล็อกเห็นแล้วหิวยอดเยี่ยม
รางวัลที่มอบให้กับ Blog ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารทั้งรูปแบบการรีวิวและทําอาหารโดยจะต้องมีความโดดเด่น ทั้งด้านภาพการสร้างสรรค์ เนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอที่ โดดเด่น
Best Travel Blog
บล็อกสะพายเป้ยอดเยี่ยม
รางวัลที่มอบให้กับ Blog ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยจะต้องมีความโดดเด่นทั้งด้านภาพ การสร้างสรรค์ เนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอที่โดดเด่น
Best Health and Beauty Blog
บล็อกดูแลตัวเองยอดเยี่ยม
รางวัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและความงามโดยจะต้องมีความโดดเด่นทั้งด้านภาพการสร้างสรรค์ เนื้อหา รูปแบบการนําเสนอที่โดดเด่น
Best Entertainment Blog
บล็อกความบันเทิงยอดเยี่ยม
รางวัลที่มอบให้กับ Blog ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังละครเพลงซีรีส์ หนังสือโดยจะต้องโดดเด่นทั้งในแง่ความลึกของข้อมูล และรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหม่

Blog Social Responsibility (BSR)
บล็อกสร้างสรรค์สังคม
รางวัลพิเศษที่ซีพี ออลล์ มอบให้ Blogที่มีเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความคิด กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา และนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น
Popular Blog
บล็อกยอดนิยม
รางวัลพิเศษที ซีพี ออลล์ มอบให้กับ Blog ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจากการเปิดโหวตในเพจ Bloggers Society by CP ALL

เจ้าของหรือผู้จัดทำสื่อออนไลน์

ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดคือ เจ้าของหรือผู้จัดทำสื่อ ออนไลน์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Blog/Website /FacebookPage/Youtube ฯลฯ

ผลิตผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น

บล๊อกที่ส่งประกวดต้องมีการผลิตผลงาน อย่างน้อย 1 ชิ้น ต่อเดือน

ลงต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

บล็อกที่ส่งประกวดต้องมีการลงเนื้อหาของตัวเอง ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

ไม่ลอกเลียนและดัดแปลงเนื้อหา

เนื้อหาที่จะผลิตต้องไม่ลอกเลียนและดัดแปลงเนื้อหา จากบล็อกอื่นๆ หากมีการลอก เลียน หรือดัดแปลง และคณะกรรมการตรวจสอบพบจะถูกคัดออกจาก การพิจารณาโดยทันที